Upphandling solcellsinstallationer

Upphandling solcellsinstallationer

Innan en upphandling av ett solcellssystem påbörjas behöver förutsättningarna för projektet undersökas i en så kallad förstudie. Förstudien innefattar flertalet olika aspekter så som teknik, ekonomi, risk och säkerhet. Rapportens syfte är att minska trösklarna för att investera i solenergi samt öka kunskapen hos beställarna, både inom privat och offentlig sektor.

Filmnamn: Rapport Upphandling Solcellsinstallationer.pdf
Filstorlek: 1.16 MB
Filtyp: application/pdf
Skapad: 191007
Uppdaterad: 211024
Taggar: