Ökad beställarkompetens vid byggnation av skolor och förskolor

Ökad beställarkompetens vid byggnation av skolor och förskolor

Syftet med denna utredning är att höja beställarkompetensen kring hur de tekniska kraven kan möta verksamhetskraven i skolor, förskolor och andra offentliga lokaler. Målet med studien är att ta fram lättillgängliga och kommunanpassade förslag på arbetssätt och verktyg för att underlätta för beställare att integrera tekniska och miljömässiga krav med verksamhetens behov. Med ett övergripande fokus på hållbarhetaspekten, i första hand ekologisk hållbarhet.

Filmnamn: Rapport_ökad beställarkompetens fsk skolor.pdf
Filstorlek: 1022.7 KB
Filtyp: application/pdf
Skapad: 190816
Uppdaterad: 190816
Taggar: