Rapport – Solel-möjligheter på Dermanord

Rapport – Solel-möjligheter på Dermanord

Dermanords anläggning togs fram som ett av möjliga affärs-alternativ för SolReg Halland. Kontakt hösten 2017 och fortsatta diskussioner och besök på plats 5 mars 2018 sammanfattas i denna rapport. Ett första förslag togs fram hösten 2017. Bilaga 1. Vid besök och samtal i mars 2018 stod klart att det skulle ta lång tid att få byggnadstillstånd för det högre hus som först var planerat. Kommunen kan inte ge besked så nu byggs det 8 m högt och eventuellt om behov kvarstår 16 m efter 5-10 år.

Filmnamn: Solel-möjligheter på Dermanord.pdf
Filstorlek: 882.32 KB
Filtyp: application/pdf
Skapad: 190226
Uppdaterad: 190226
Taggar: