Rapport – Möjlig installation av solel på Vagabond HK, Varberg

Rapport – Möjlig installation av solel på Vagabond HK, Varberg

Vagabonds energimål är långsiktiga och handlar om helt förnyelsebar energi för alla enheter så snart det är möjligt i de olika länderna. Solenergi är en del av detta mål. Ett förslag på 50 kWp med 15 grader lutning, förlagt på taket har tagits fram. Ett system förlagt i öst-västlig riktning vore bäst med hänsyn till fördelning av elen under dagen. Då fördelningen över dagen kommer att bli högre morgon och kväll medan totala produktionen inte blir mycket högre. Däremot blir det möjligt att öka delen av egenanvänd producerad solel.

Filmnamn: Solel Vagabond.pdf
Filstorlek: 712.11 KB
Filtyp: application/pdf
Skapad: 190226
Uppdaterad: 190226
Taggar: