Rapport – Solceller på lada och mosse i Egen

Rapport – Solceller på lada och mosse i Egen

På en gård där det även finns en mosse i närheten av Fegen i Falkenbergs kommun ges möjlighet att rekognosera för möjlig solelinstallation. Vid närmare diskussioner med ägaren framkom att hans intresse var att se på affärsmöjligheterna med marken, som saknar ekonomiskt värde för honom, genom att exempelvis använda/hyra ut marken/mossen till solceller där andelsägare står för finansieringen. Då ingen finansiering finns färdig för en större anläggning skulle ett alternativ vara att skapa en förening med ägarandelar, typ Sala-Heby. Eventuellt kan vindenergi komplettera solcellsinstallationen för elleverans året och dygnet runt. En högspänningsledning med anslutningspunkt finns på marken 100m från mossen. Skogsstyrelsen har inspekterat vid ett tillfälle och såg inget hinder för solceller, enligt ägaren. Länsstyrelsen behöver kontaktas. Hur man ska lösa infästningar i en mosse kan också vara ett problem att lösa. En LCOE-beräkning har gjorts för lönsamheten utgående från verksamhetens egen försörjning.

Filmnamn: Solceller i Fegen.pdf
Filstorlek: 1.06 MB
Filtyp: application/pdf
Skapad: 190226
Uppdaterad: 190226
Taggar: