Affärsmodeller och målgrupper inom solenergibranschen

Affärsmodeller och målgrupper inom solenergibranschen

Solelbranschen ökar sina volymer kraftigt år från, och även det sker från väldigt låga nivåer så är det hög tid för att från centralt håll göra vad man kan för att få en sund utveckling med relevant kunskap bland aktörerna för att nå en god kvalitet på anläggningarna. EMC(Energi- och Miljöcentrum)/Alexanderssoninstitutet, som har tagit initiativet till den studie som avrapporteras här, har valt att som ett första steg beskriva nuläget för branschens aktörer i regionen, och därtill fördjupa diskussionen om lämpliga affärsmodeller idag.

Filmnamn: Affärsmodeller och målgrupper inom solenergibranschen.pdf
Filstorlek: 1.41 MB
Filtyp: application/pdf
Skapad: 181217
Uppdaterad: 190226
Taggar: