Acceptans och delaktighet för solenergi – en framåtsyftande och lärande undersökning

Acceptans och delaktighet för solenergi – en framåtsyftande och lärande undersökning

En undersökning som kan bistå med erfarenheter och kunskaper kring hur framtida projekteringar ska kunna genomföras utifrån en studie av ett område som var föremål för en solenergianläggning, men där protester från boende gjorde att platsen för projektering fick flyttas. Undersökningen genomfördes inom projektet SolReg av Haverdal Consulting på uppdrag av Alexandersoninstitutet och EMC – Energi- och miljöcentrum. 

Filmnamn: Acceptans och delaktighet för solenergi – en framåtsyftande och lärande undersökning.pdf
Filstorlek: 1.4 MB
Filtyp: application/pdf
Skapad: 180523
Uppdaterad: 180523
Taggar: