Rapporter

SOLREG HALLAND
Acceptans och delaktighet för solenergi – en framåtsyftande och lärande undersökning

En undersökning som kan bistå med erfarenheter och kunskaper kring hur framtida projekteringar ska kunna genomföras utifrån en studie av ett område som var föremål för en solenergianläggning, men där protester från boende gjorde att platsen för projektering fick flyttas. Undersökningen genomfördes inom projektet SolReg av Haverdal Consulting på uppdrag av Alexandersoninstitutet och EMC – Energi- och miljöcentrum. 

SOLREG HALLAND
Kommunikationsstudie – Solel

Starka tillväxtmarknader går igenom stora utmaningar, inte minst vad gäller försäljningsarbetet, köpprocessen samt den marknadsföring och kommunikation som tillhör detta. Denna kommunikationsstudie kring solel har till syfte att ge underlag för att utveckla branschens kommunikationsmetoder och val av media. Studiens mål har varit att få en bild av hur företagen marknadsför sig, vilka metoder som används och hur tekniken presenteras. Förhoppningen har varit att ur rapportens resultat hitta förslag till metoder som effektiviserar mötet mellan säljare och köpare.