Sökresultat

CRED
Afternoon Tea

Möteskonceptet Afternoon Tea bygger på att vi på ett strukturerat sätt ger entreprenören kunskap, inspiration, utmaningar och nya kontakter. Genom detta skapar vi möjligheter till ny business och utveckling av befintlig business. Konceptet har prövats i olika strukturer och strukturen som du nu kommer få ta del av är den mest uppskattade av entreprenörerna. 

CRED
Anders Hultén

Foto: Mikael Göthage

CRED
http://www.youtube.com/watch?v=9ReB3L4jBTY
CRED
Branschanalys

För att skapa utveckling och tillväxt i en bransch så krävs ofta att man gräver djupt för att förstå branschens situation i detalj och skapar en gemensam bild kring utmaningar och möjligheter. Detta för att gemensamt kunna möta framtiden istället för att konkurrera i det lilla och på det lokala planet. Det handlar om att göra kakan större så att alla kan få en större bit av den större kakan. Att då tillsammans inom den regionala branschen skapa en karta över näringen kan skapa både viss upplysning och solidaritet genom att vidga perspektivet.

CRED
Business Lab Guidebook

Ingen har väl undgått att det är på fikarasterna eller de timslånga cafébesöken med vännerna – det vill säga runt kaffekoppen – som de bästa idéerna skapas. Därför har vi utvecklat en metod för detta: Business Lab – en bestående kaffebar tillika mötesplats som är affärsidévänlig och utrustad med olika material för den kreativa processens olika delar.

CRED
Business Lab – Crowd coaching

Business Lab består av fem dukar som tar entreprenören genom processen att utveckla sitt affärssinne och ge en påminnelse om vad som är viktigt för att skapa business genom att fokusera ihop med andra.Dukarna kallar vi för Intro, Inspiration, Verkstad, Pitch och Actionplan. Dessa kan användas på det sätt som kommer beskrivas nedan där tre entreprenörer träffas vid tre tillfällen. Dukarna kan också användas i en coachningssituation med bara en entreprenör och en coach.

CRED
Business Lab – Mindmaps

Business Lab är en metod anpassad för entreprenörer inom kreativa näringar innehållande olika verktyg som underlättar kreatörens resa mot mer och fler affärer, ett hållbart och lönsamt företagande. Allt från att reda ut dagens mest akuta fråga, till hur du testar din nya affärsidé, säljer in ditt nya affärskoncept till visionära planer som utvecklar dig och din affärsidén framåt – givetvis över en god kopp. Inom konceptet finns fem mindmaps som tar kreatören igenom processen:

CRED
Business Lab – Mindmaps [english]

Business Lab is a method suited to entrepreneurs with cultural and creative industries containing various tools that facilitate the creative's trip towards more and additional business, a sustainable and profitable enterprise. Everything from solving the day's most pressing issue, to how you test your new business idea, sell your new business concept to visionary plans that help you and your business idea move forward – all this over a cup of coffee. The concept includes five mind maps that take the creative through the process.

CRED
Creative Sweden 2020

På Generatorkonferensen 2013 tog vi det första steget mot framtiden och skapade detta e-manifest: CREATIVE SWEDEN 2020. Under processledning av Alexandersoninstitutet och Generator Sverige arbetade Sveriges samlade kompetens inom de kreativa och kulturella näringarna. Där konkretiserades de steg Sverige kan ta för att förstärka vår position som ett av världens främsta länder inom innovation och kreativitet.

CRED
Crowd business modelling

Innovation är ett resultat av relationer och det är när folk möts som nya idéer uppstår. Innovation när det gäller affärsmodeller handlar om att skapa värde för företag, kunder och samhället!

För att ta en ide till ny affär behöver vi såväl kreativitet som struktur. Detta har vi tagit fasta på och med utgångspunkt i Alexander Osterwalders Business Model Generation utvecklat en process som är anpassad för dig som driver ett bolag inom kreativa näringar. 

CRED
Handen

Ett enkelt sätt att utvärdera ett event eller aktivitet är att alla deltagare får ett A4-papper var, alternativt samlas vid ett blädderblockspapper och gör en tillsammans.

CRED
How to: att utveckla en stad genom event

Hur skapas attraktionskraft? Hur kan vi använda designprocessen i ett platsutvecklingsarbete och skapa mer innovation i det offentliga rummet? Kan man utveckla en stad genom event? Hur gör man då? 

CRED
Kreativa och kulturella näringar

De första frågorna du bör ställa dig, som representant för en region som ska starta en satsning på kreativa näringar är: Vilka är vi? Vilka trender påverkar oss i vår omvärld och hur påverkar det hur vi vill forma vår framtid? Vilka kreativa näringar har vi inom räckhåll som kan passa in i den framtidsvisionen och dess möjligheter? Detta är stora frågor som måste sammanfattas och diskuteras för att utmynna i en gemensam bild av vilken satsning man ska genomföra.

CRED
Marknadspilen

Marknadspilen har som syfte att hjälpa dig att strukturera en effektiv marknadsplan med budskap, kanaler och aktiviteter för din organisation, bransch och region.

CRED
My success – Do it yourself

En metod att få studenter att definiera och ta ansvar för sin kommande studietid med effekten: engagerade studenter med stor egen initiativkraft. Möjlighet att fånga upp studenter med idéer som matchas mot andra processer i verksamheten.

CRED
My success – Workshop

Du har säkert tänkt på hur omgivningen påverkar varje människa. Men har du tänkt på hur din omgivning påverkar dig? Har du valt den påverkar du får? Den som har många som klagar i sin omgivning kommer säkert själv snart bli klagande. Den som bara omger sig med människor som förverkligar idéer kommer med stor sannolikhet själv att snart börja förverkliga idéer. Hur ser din omgivning ut idag? Vilka intryck får du från de människor som du omger dig med.

CRED
PechaKucha Night

PechaKucha Night är en japansk mötesform som revolutionerat världen. Med 20 bilder som vardera visas i 20 sekunder presenteras lokala och besökande kreatörer från olika områden, ett nervkittlande kaleidoskop av inspiration, idéer och arbete som i dagsläget körs i över 400 städer världen över. Reglerna är enkla; eventen får inte anordnas i vinstdrivande syfte, aktiviteten ska hållas minst fyra gånger per år, börja klockan 20.20, besökarna ska visa hänsyn och ha trevligt.

CRED
Projektplanering

Att skapa en projektplan kan låta både tråkigt och ibland bli en ensam och administrativ uppgift. Om man istället kan göra den till en gemensam uppgift så uppstår både en bättre handlingsplan och en bättre gemensam förståelse kring arbetets faser och olika parters mål och incitament i processen.

CRED
TODO – Development of cultural and creative industries in practice

Welcome to a handbook that addresses you who work with regional development of cultural and creative industries! For example you, Eva Leemet at Creative Estonia or you, Michal Hladky at Kosice 2013, or you, Jone Zubiaga at Creativity Zentrum in Bilbao who showed great commitment for and interest in this method handbook. We are writing for people like you who create fertile ground for jobs and growth for creatives around the world.

CRED
TODO – Utvecklingsarbete av kreativa näringar i praktiken

TODO är en metodhandbok som vänder sig till personer som vill veta hur de praktiskt kan arbeta med utveckling av den kreativa sektorn. Den är skriven med främjare, eldsjälar och gränsgångare som på olika sätt arbetar för att skapa tillväxt och utveckling som målgrupp och är full av beprövade metoder, exempel, erfarenhet och svett.