Sökresultat

Alexandersoninstitutet
2010 – Efterfrågad utveckling

De är många. Personerna som på olika sätt har bidragit till, och fortfarande bidrar till att Alexandersoninstitutet finns till och växer. De är alla stora företrädare för nätverkstanken och de har framgångsrikt byggt egna nätverk av olika slag. De är med och skapar Alexandersoninstitutet, ett kraftcentrum med tentakler över hela världen. De är forskare, entreprenörer, tjänstemän, politiker och näringslivspersoner. De har alla varit med och planterat ett frö i det som skulle bli den naturliga källan till utveckling och tillväxt i regionen. Och nu är vi redan där. Endast två år efter invigningen snurrar hjulen runt Alexandersoninstitutet allt snabbare. Och detta är ändå bara början. Kraften sitter i människorna.

Alexandersoninstitutet
2013 – Competitive Knowledge

In the middle of a business landscape stands the Alexanderson Institute. It is here, in this commercial ecology, that the vital seeds of “Competitive Knowledge” are sown. You just need to plant them correctly and watch them grow – you make it possible.

Alexandersoninstitutet
2013 – Efterfrågad utveckling

Mitt i landskapet av stora och små aktörer står Alexandersoninstitutet. Det är här, i denna näringslivsekologi som de viktiga fröna till ”Efterfrågad utveckling” skapas. Det gäller bara att plantera dem rätt och få dem att växa – du gör det möjligt.

Alexandersoninstitutet
Affärsutvecklingsprogram – Hylte

Alexandersoninstitutet har på uppdrag av Hylte kommun tagit fram ett program där företag inom besöksnäringen skall få inspiration, nya verktyg och idéer för att nå nya höjder. Nedanstående program är skräddarsytt för småföretag inom besöksnäringen som har visioner att bli ännu bättre. Detta genom att bjuda på sig själva i en grupp av företagare, att samarbeta och ge feedback till andra som också vill utvecklas och sist men inte minst – att jobba aktivt med den egna verksamheten för att skapa nya idéer och förbättringar fram till Köreventet hösten 2013.

Alexandersoninstitutet
Alexandersoninstitutet

Foto: Mikael Göthage

Alexandersoninstitutet
Alexandersoninstitutet

Foto: Mikael Göthage

Alexandersoninstitutet
C-E.N.T.E.R Toolkit

Dissemination and exploitation are of vital importance in EU projects and have to be taken into account by all project managers and their consortia. Different tools and instruments are available for this purpose, but in the Lifelong Learning Programme field, most people have no specific skills in marketing or product placement to help them plan, implement and monitor these activities. The aim of the C.E.N.T.E.R. project is to present and publish a Toolkit which will help people develop these skills so they can support EU project teams in the implementation of dissemination and exploitation activities; such as the presented publication – the C-E.N.T.E.R. Toolkit.

Alexandersoninstitutet
CO2 Calculation – A toolkit for increasing the impact of co2 calculation – Promoting a low-carbon Europe

This toolkit is a product of an international cooperation project named North Sea Sustainable Energy Planning PLUS. With the aim of promoting a low-carbon Europe and increasing the impact of CO2 calculation, partners from six countries has worked together to create this source of inspiration. The project was part funded by the European Union programme Interreg IV North Sea Region.

EMC
Grön omställning – en metodhandbok för miljövänligare regioner i Europa

Den här skriften har tagits fram i förprojektet CO2RE – Collaborate to reduce and renew. Projektet genomfördes av Alexandersoninstitutet i Halland i samarbete med företagsnätverket Energi- och MiljöCentrum samt av Aust-Agder fylkeskommun i samarbete med nätverket Klimapartnere.

Vi beslutade oss tidigt i kartläggningen för att inte låta alla de goda idéer och tillvägagångssätt vi stött på bli en produkt och en kunskap som stannade inom projektet. Istället vill vi dela med oss av både egna och andras erfarenheter med att arbeta med utvecklingsmetoder för miljö- och energifrågor i en regional kontext. Förhoppningen är att genom en metodhandbok göra processerna synliga och få dem att kännas genomförbara även i andra regioner och vi hoppas kunna inspirera och bidra till att ytterligare initiativ tas i dessa viktiga frågor.

Alexandersoninstitutet
Mentorprogram canvas – Dansk

Efter at have lavet forskellige varianter af mentorprogrammer i otte år besluttede Campus Varberg at hæve niveauet yderligere ved at kvalitetssikre arbejdsmodellen og konkretisere de elementer som viste sig at være vigtige i processen. I samråd med en referencegruppe med erfarne mentorer og sammen med mentoreksperten Kirsten Poulsen fra KMP og andre programleverandører fra Danmark og Sverige kunne der skabes et guidemateriale samt brugbare canvas. Materialet er lavet for at støtte/ styrke samspillet mellem mentor og mentee, og kvalitetssikre de tre faser som mentorskabet gennemgår: Forberedelsesfasen, gennemførelsesfasen og afslutningsfasen.

Alexandersoninstitutet
Mentorprogram Guidebook – Dansk

Efter at have lavet forskellige varianter af mentorprogrammer i otte år besluttede Campus Varberg at hæve niveauet yderligere ved at kvalitetssikre arbejdsmodellen og konkretisere de elementer som viste sig at være vigtige i processen. I samråd med en referencegruppe med erfarne mentorer og sammen med mentoreksperten Kirsten Poulsen fra KMP og andre programleverandører fra Danmark og Sverige kunne der skabes et guidemateriale samt brugbare canvas. Materialet er lavet for at støtte/ styrke samspillet mellem mentor og mentee, og kvalitetssikre de tre faser som mentorskabet gennemgår: Forberedelsesfasen, gennemførelsesfasen og afslutningsfasen.

Alexandersoninstitutet
Mentorprogrammet canvas

Efter att ha skapat olika varianter av mentorprogram i åtta år beslutade Campus Varberg att lyfta nivån ytterligare genom att kvalitetssäkra arbetsmodellen och konkretisera de inslag som visat sig vara viktiga i processen. I samråd med en referensgrupp med erfarna mentorer och tillsammans med mentorprogramsexperten Kirsten Poulsen på KMP+ samt andra programleverantörer i Danmark och Sverige, kunde ett guidematerial och användbara canvasdukar tas fram. Materialet är till för att underlätta samspelet mellan mentor och adept och för att kvalitetssäkra de tre faser mentorskapet går igenom, förberedelsefasen, genomförandefasen och avslutningsfasen.

Alexandersoninstitutet
Mentorprogrammet Guidebook

Efter att ha skapat olika varianter av mentorprogram i åtta år beslutade Campus Varberg att lyfta nivån ytterligare genom att kvalitetssäkra arbetsmodellen och konkretisera de inslag som visat sig vara viktiga i processen. I samråd med en referensgrupp med erfarna mentorer och tillsammans med mentorprogramsexperten Kirsten Poulsen på KMP+ samt andra programleverantörer i Danmark och Sverige, kunde ett guidematerial och användbara canvasdukar tas fram. Materialet är till för att underlätta samspelet mellan mentor och adept och för att kvalitetssäkra de tre faser mentorskapet går igenom, förberedelsefasen, genomförandefasen och avslutningsfasen.

Alexandersoninstitutet
Projektutvecklingsduk

Ett verktyg för att visualisera huvudelementen som vanligen finns i en EU-projektansökan. Verktyget hjälper dig att skapa en tydlig projektlogik och inkluderar också möjlighet att analysera de hot och styrkor som kan komma att påverka projektets utfall.

Alexandersoninstitutet
Skandinavisk innovationskultur

Grundidén med Skaninnos partnerskap är att tillsammans vidareutveckla metoder för att stärka förmågan att matcha samman studerande med arbetsliv. Inställningen är att främja möten mellan människor - att det uppstår positiva effekter då kompetenser och erfarenheter vävs samman.

Satsningarna sker både lokalt i Sverige och Danmark, över gränserna, men också mellan olika marknader, studenter, arbetsliv och offentlig sektor. Inom ramen för projektet har det genomförts tre olika satsningar: Mentorprogram, innovationssamarbeten och utveckling av studentväxthus.

Alexandersoninstitutet
http://www.youtube.com/watch?v=l-R2_zW88IM