2imprezs_620x320_2x 2IMPREZS - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling

2IMPREZS är ett projekt inom Nordsjöprogrammet med fokus på att förändra beteenden inom energianvändning och minska klimatavtrycket. Projektet riktar sig till skolor där elever och lärare ingår i arbetet och deltar i olika utmaningar (energy challenges) för att få utökad kunskap kring hur energianvändningen ser ut.

Alexandersoninstitutet ingår i förlängningsprogrammet av 2IMPREZS 4.0. Alexandersoninstitutets del i projektet är att rikta engagemang i skolor runt om i Halland med ambitionen att förklara och förändra beteenden kring energianvändning med målet att minska klimatavtrycket.

Projektnamn
2IMPREZS 4.0

Program
Interreg North Sea Region 

Projektägare
IOK (Intermunicipal Organisation for the Campine Region) Belgien

Övriga partners

  • Intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het Gewest Mechelen en Omgeving (BE)
  • Provincie Antwerpen (BE)
  • Atene KOM (DE)
  • Stichting Energy Challenges (NL)
  • Essex County Council (UK)

Projektstart
December 2021

Projektslut
Maj 2023

Total budget
4 238 990 EUR

Alexandersoninstitutets budget
81 208 EUR (50 % medfinansiering)

2imprezs 02a colour