170929_620x320 Efterfrågad kompetensutveckling - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling

Rätt kompetens blir allt viktigare för företagens konkurrenskraft eftersom kunskapsinnehållet i de varor och tjänster som produceras i näringslivet stiger. Samtidigt ökar konkurrensen om marknadsandelarna i takt med globaliseringen. Projektet tar sig an svenska företags största utmaning just nu; kompetensförsörjning.

Projektet syftar till att lyfta näringslivet i Halland, företagens kapacitet och hur offentlig sektor kan stötta det livslånga lärandet. Genom att testa, utvärdera och implementera vidareutbildning och utveckling för små och medelstora företag i Halland ska projektet bidra till, och utveckla, framtidens utbildning och framtidens mötesplats, nya sätt mäkla och facilitera kunskap, utbildning, erfarenhet och kompetens och hur bidrar detta till företags strategiska kompetensutveckling.

Projektets primära målgrupp är det regionala näringslivet. Företag som har ett behov av kompetensutveckling och kompetensförsörjning för sitt företag.

Sekundär målgrupp är offentlig sektor och hur offentlig sektor bättre kan anpassas för att möta näringslivets behov och önskemål inom kompetensutveckling och kompetensförsörjning.

FINANSIERING
Tillväxtverket

FINANSIERING OCH BUDGET
Total budget 4 600 000 (60% medfinansiering)

PROJEKTPERIOD
16 mars 2020 – 28 februari 2023