COM3 fokuserar på lokala och regionala myndigheter och utvecklar transnationella stödjande strukturer som testas i 11 regioner från NSR-länder i syfte att införa teknik och ekonomisk interoperabilitet för företag.

Med andra ord lyfts den digitala infrastrukturen för hur lokala och regionala myndigheter kan stötta små och medelstora företag när det gäller digitalisering. Alexandersoninstitutets samarbete i projektet kommer bland annat stödja företag i region Halland till att bli mer konkurrenskraftiga genom att underlätta den digitala infrastrukturen och bidra med mer kompetens.

SAMARBETSPARTNERS

FINANSIERINGSPROGRAM
Interreg North Sea Region

FINANSIERING OCH BUDGET
Total budget för projektet € 3 725 000, budget för Alexandersoninstitutet är € 325 000

PROJEKTPERIOD
1 juli 2019 – 31 december 2022

 

COM3 bild