SGC_header_620x320_2x Scandinavian Growth Creators (SGC) - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling

Med hjälp av SGC ska studenter kunna utveckla sina entreprenöriella och innovativa färdigheter, tillsammans med mikroföretag. Målet är att 1000 studenter ska delta i projektet och att 42 nya jobb ska skapas.

Att kläcka idéer och arbeta vidare med dessa har inte visat sig vara några problem i det nu avslutade projektet Innomatch. Däremot har det funnits ett behov hos företagen att bättre kunna implementera idéerna och hos studenterna att arbeta med affärsmodeller.

Med utgånspunkt i detta ska projektet SGC bidra till att etablera mer långvariga samarbeten mellan studenter och mikroföretag. Studenterna får utbildning i att arbeta innovativt och entreprenöriellt, medan mikroföretagen kan höja sin innovationskraft genom studenternas kompetens och tillgång till kunskapsinstitutioner.

Studenterna får arbeta tillsammans med mikroföretagen under en längre tid med målsättningen att skapa utveckling. Som avslutning "trycktestas" respektive business case inför en panel, i ett upplägg inspirerat av Draknästet/Lovens Hule. Arbetet ska ske tvärregionalt. Projektet räknar med att 1050 studenter och 225 företag ska delta i aktiviteterna och att 42 nya jobb skapas.

SAMARBETSPARTNERS

FINANSIERINGSPROGRAM
Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak

FINANSIERING OCH BUDGET
Total budget € 2 347 797, budget för Alexandersoninstitutet är € 399 572 (50% medfinansiering)

PROJEKTPERIOD
1 augusti 2019 – 31 augusti 2022 

 

interreg_oks Scandinavian Growth Creators (SGC) - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling