190619_fbd_interreg_620x320 Futures by Design - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling

Futures By Design är utformat för att möjliggöra för små och medelstora företag att förnya, växa eller förändra produktiviteten genom tillgång till data och analys av denna data för att öka resultaten.

Vi kommer att arbeta med 50+ små och medelstora företag i varje partnerregion, dela kunskap, idéer och regionala erfarenheter för att stödja små och medelstora företag att bli mer datadrivna och bättre informerade om de förändringar om ekonomi, teknik, policy och distributionskedjan som kommer att forma sin framtid.

De sex projektregionerna är: Cambridgeshire (Storbritannien), Antwerpen (B), Groningen (NL), Osterholz (DE), Halland (SE), Fryslan (NL). Hälsoteknik, jordbruksteknik och lätt industri är de nya gemensamma industrisektorerna inom regionerna, alla med tydliga krav på små och medelstora företag för att stödja tillväxt genom bättre data om finansiering, rättsliga förändringar och marknader; Hur man svarar på teknik, data-analyser och omvälvande förändring.

Vi kommer att skapa en virtuell transnationell ”Horizon-scanning and Knowledge Transfer (HSKT) Hub” som förbinder 6 verkliga hubbar i varje region för att stödja hållbar tillväxt för små och medelstora företag, innovation och produktivitet; Vi förväntar oss vår HSKT strategi för att 200 små och medelstora företag att växa, förnya eller öka produktiviteten. 200 små och medelstora företag att bli fullt utrustade för den digitala tidsåldern.

Alexandersoninstitutet har kommunikationsansvaret i projektet.

Samarbetspartners

Finansieringsprogram
North Sea Region Programme www.northsearegion.eu

Finansiering och budget
Total budget 44 MSEK, budget för Alexandersoninstitutet är 6,5 MSEK.

Projektperiod
7 januari 2019-6 januari 2022

fbd rgb 02 a colour4