190619_GBAZ_620x320 Green Building A–Z - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling

Inom EU står byggnader för omkring 40% av energiförbrukningen och 35% av klimatgasutsläppen. Byggsektorn är därmed en nyckelspelare i omställningen till ett hållbart samhälle.

interreg oksKompetens och teknik finns idag för att bygga och renovera hållbart och energieffektivt. Det tillämpas dock inte i tillräckligt stor utsträckning då det saknas kunskap bland beställare och många gånger finns en föreställning om att det är mycket dyrare att bygga hållbart. Projektet Green Building A-Z skall under tre år arbeta med kapacitetsutveckling för hållbart byggande där kompetenslyft i hela värdekedjan skapas med utgångspunkt i skandinavisk best practice. Alexandersoninstitutet fokuserar i projektet på att facilitera samarbeten som skall leda till att byggprocessen i sin helhet blir mer hållbar. Vi kommer i projektet också att arbeta med kompetensinsatser kring livscykelkostnaden (LCC) och livscykelanalysen (LCA).

PROJEKTPERIOD

1 september 2016 – 31 augusti 2019

MÅL

  • Ökad beställarkompetens i offentlig sektor.
  • Ökad beställarkompetens bland privata byggherrar.
  • Ökad kompetens bland byggföretag att bygga hållbart.
  • Utvecklade koncept för en hållbar byggprocess i hela värdekedjan.

HUVUDAKTIVITETER

  1. Kompetenslyft för beställare
  2. Konceptutveckling för en hållbarare byggprocess
  3. Pilotprojekt

FINANSIERING OCH BUDGET

Projektet finansieras av Interreg VA–ÖKS. Totalbudget för projektet är €2 027 871 (varav Alexandersoninstitutet € 175 480).

PARTNERSKAP

Sverige: Alexandersoninstitutet, Hållbar Utveckling Väst, Kungälvs kommun, Lidköpings kommun.

Danmark: Aalborg Kommune, Tech college Aalborg, University College Nordjylland, Lund&Staun, MT Højgaard.

Norge: Klimapartnere, Universitetet i Agder, Aust-Agder fylkeskommune.