Projektet Efterfrågad Utveckling skall utveckla fyra spår för att koppla näringsliv närmare akademi och utbildning samt att bidra med en europeisk kontext för företag och organisationer i, och omkring Halland, genom att;
Projektledare: Ida Boström

Program: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden – Västsverige.


Projektpartner: Alexandersoninstitutet.


Projektperiod: 121001–141231
.

Projektets samlade budget: 6 809 546 SEK
.

Beviljade medel ERUF: 2 684 755 SEK.