Projektet Efterfrågad Utveckling skall utveckla fyra spår för att koppla näringsliv närmare akademi och utbildning samt att bidra med en europeisk kontext för företag och organisationer i, och omkring Halland, genom att;  • Skapa möjligheter för fler forsknings- och utvecklingssamarbeten i regionen utifrån efterfrågan.
  • Mäkla fler internationella samarbeten och koppla dessa till regionens tillväxtområden och företagsnätverk.

  • Understödja de halländska kommunernas satsningar för ökad innovation, internationalisering och samverkan genom insatser i kommunerna, i samverkan med näringslivskontoren.
  • Bygga in yrkeshögskolan i det regionala innovationssystemet för att förbättra matchning mellan näringslivets behov och utbildningsanordnares utbud.


Projektledare: Ida Boström

Program: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden – Västsverige.


Projektpartner: Alexandersoninstitutet.


Projektperiod: 121001–141231
.

Projektets samlade budget: 6 809 546 SEK
.

Beviljade medel ERUF: 2 684 755 SEK.