Smartup_header_620x320_2x SmartUp Accelerator - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling

Projektet SmartUp Accelerator riktar sig mot innovationssystemet inom ekologisk hållbarhet, såväl aktörer som användare.

Kärnan i miljöteknisk utveckling finns traditionellt inom industriella lösningar där innovationer kommer ur processindustrin. Tillväxtarbetet i miljöteknikföretag förändras och detta gäller även för företag där utmaningar och möjligheter presenteras med anledning av resursbrist, stigande energi- och bränslekostnader, digitalisering, automatisering och användarcentrerad design. Man talar om ”consumer cleantech“ – frågor om mobilitet, hushåll, livsmedel och livsstil, frågor där konsumenten har påverkansmöjligheter. Detta innebär utmaningar, men också möjligheter med enorm affärspotential.

Projektet är ett samarbete runt Östersjön som syftar till att förbättra innovationsaktörernas färdigheter för att identifiera nya skarpa idéer samt skapa och utveckla nya företag som kan bidra till att minska den miljöbelastning som konsumtion idag står för. SmartUp Accelerator kommer genom transnationella utbildningsprogram och aktiviteter stötta testbäddar för att förbättra sina egna metoder och för att utveckla nya modeller.

Projektet genomför åtgärder och modeller för nätverk och kulturellt samarbete, utbildningsprogram för små och medelstora företag samt nystartade företag. Vidare skapar projektet, på strategisk och operativ nivå, långsiktiga partnerskap med relevanta organisationer och intressenter för att stärka kunskap och medvetenhet om konsumenternas cleantech inom innovation och investering.

Samarbetspartners

Finansieringsprogram

Interreg Baltic Sea Region Programme

IBSR logo EUflag 500px

Finansiering och budget

158 300 EUR för Alexandersoninstitutet, varav bidrag om 118 725 EUR Totalt 2 216 712 EUR  

Projektperiod

1 november 2017–31 oktober 2020