20160601_620x320 SolReg Halland - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling

Alexandersoninstitutet driver tillsammans med Energi- och MiljöCentrum en treårig satsning för att främja solenergins utveckling i Halland med omnejd. Satsningen går under namnet SolReg Halland.

EUlogo c RGBI projektet drivs två parallella spår för att stärka solenergins vidare utveckling och marknadsposition. Dels är det fokus på affärsutveckling och nya tillämpningsområden av solenergi. Dels är det fokus på beställarkompetens och hur fler kan använda sig av solenergins möjligheter.

Halland har sedan tidigare flera starka tillväxtbolag inom solenergibranschen. Med SolReg Halland ges branschen ett forum för att tillsammans med andra aktörer utveckla nya erbjudanden samt arbeta för en stärkt marknadsmognad. För kunder och beställare är SolReg Halland ett forum för informationsinhämtning och kompetenshöjning kring solenergins möjligheter. En viktig tillgång när globala initiativ såsom Agenda 2030 och det globala klimatavtalet skall genomföras på lokal och regional nivå.

PROJEKTPERIOD

1 januari 2017 – 1 januari 2020

MÅL

Projektets övergripande mål är att främja en ökad produktion och användning av solenergi i Halland genom att bättre tillvarata och exploatera den teknik och kunskap som finns inom solenergibranschen.

HUVUDAKTIVITETER

FINANSIERING OCH BUDGET

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfondens stödprogram för Västsverige. Region Halland samt Energimyndigheten medfinansierar projektet. Den totala projektbudgeten är på ca 3,2 miljoner SEK.

FILM