erasmus_620x320 ERASMUS KA1 Mobility project - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling

I detta mobilitetsprojekt kommer totalt 101 studerande och 124 anställda inom yrkesutbildning från 13 orter i Västsverige att få möjlighet till praktik/jobbskuggning i ett annat EU-land.

Huvudmålet med projektet är att stärka tillväxten och sysselsättningen samt att främja social jämställdhet och integration. Projektet avser också att öka rörligheten och stärka utvecklingen inom olika branscher i Europa. Projektet kommer att bidra till att deltagarnas kompetens tas till vara, utvecklas, synliggörs i ett yrkesmässigt regionalt perspektiv och att individerna får en ökad anställningsbarhet, även internationellt.

Projektperiod

1 juni 2016 – 31 maj 2017

Teman och fokusområden

Tre övergripande huvudmål som ska genomsyra alla mobiliteter har utkristalliserats som prioriterat:

Varje mobilitet ska rymmas inom något av nedanstående fokusområden:

Finansiering och budget

Projektet finansieras av programmet Erasmus +. Alexandersoninstitutet och Campus Varberg har sammanlagt finansiering för 12 mobiliteter för studenter och 10 för personal.

Partnerskap

Konsortium består av 13 kommunala vuxenutbildningar/lärcentra i Westum: Essunga, Färgelanda, Borås, Lidköping, Uddevalla, Kunskapsförbundet Väst, Sotenäs, Strömstad, Alingsås, Orust, Campus Varberg, Skövde och Alingsås. Westum är koordinerande partner.

Kontakt på Alexandersoninstitutet

Birgitta Lennermo

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.