Prosjektets mål er å vurdere metoder for å få til et grønt skifte på regionalt nivå. Alle Europeiske regioner ønsker å redusere utslipp av klimagasser og utvikle et grønt næringsliv. Prosjektet vil vurdere/dokumentere metoder (best practice) utviklet i Halland/ Varberg og Agder samt en region i Danmark for å oppnå dette. I en senere fase er planen å innføre neon av disse metodene i de samarbeidende regionene, og eventuelt utvikle samarbeidet til flere interesserte regioner i Europa. Regionale rammebetingelser og støtteordninger vil også bli kartlagt i de tre regionene.