Genom att driva utvecklingen av Alexandersoninstitutet genom EU-finansierade projekt kan delar av verksamheten finansieras genom externa medel. EU-projekt ger dessutom mervärden i form av kontakter med offentliga aktörer och med akademien samt motiverar utvecklandet av internationella kontakter.

EU-projekten har en tradition av att rikta sig till offentliga organ som har till uppgift att skapa tillväxt. På Alexandersoninstitutet har en modell skapats där företagen kan involveras i EU-projekt utan att belastas av den tunga byråkrati som projekten innebär.

Modellen innebär att Alexandersoninstitutet stödjer nätverk av företag genom att söka, administrera och rapportera projekt så att företagen kan fokusera på innehållet i projektaktiviteterna.