EMC – Energi- och miljöcentrum

Nätverket EMC – Energi- och miljöcentrum – går från klarhet till klarhet. På två år har man gått från lokal aktör till självklart epicentrum för Hallands energi- och miljöfrågor.

EMC startade 2006 som ett näringslivsinitiativ. Ett antal privata företag och kommunala verksamheter såg ett starkt behov av ett mer metodiskt och samordnat förhållningssätt till de viktiga energi- och miljöfrågorna.

I början handlade det mycket om att hitta former och arbetssätt för nätverket och att attrahera så många företag som möjligt till att delta i kunskapsutbyte och möten.

Genom tillkomsten av Alexandersoninstitutet skapades helt nya möjligheter för EMC att produktutveckla sin verksamhet och vidga de geografiska perspektiven. De senaste åren har symbiosen blivit tydlig och EMC är idag en integrerad del av Alexandersoninstitutet.

Nu märks tydliga spin-off-effekter i form av ökat utbyte och deltagande i våra projekt och nätverk samt ett allt tydligare fokus på klimateffektiv affärsutveckling. 

Det är i denna nisch EMC nu i första hand satsar på att växa eftersom här finns ett stort behov av friskt nytänkande och samtidigt stor potential för affärer.

Allt fler företag utanför den ursprungliga regionen har sett fördelarna och blir nu medlemmar i eller abonnerar på kvalificerade tjänster från EMC. Antalet medlemsföretag netto har bara under senaste åren ökat från 45 till 60 och planen är att växa. Samtidigt har man förstärkt organisationen med en mer operativ styrelse.

Sammantaget står EMC inför ett genombrott som en av flera nationella arenor för affärsutveckling kring energi-, miljö- och klimatfrågor.  

www.emcsverige.se