CRED – Creative Destination Halland

Kreativa och kulturella näringar är ett område med enorm spännvidd och många små aktörer. Just därför finns det också ovanligt stora möjligheter till samarbete.

CRED – Creative Destination Halland – ett utvecklingsinitiativ som handlar om de kulturella och kreativa näringarnas behov av samarbete och utveckling. Idag, efter några års verksamhet skulle man likaväl kunna säga att CRED även är synonymt med det engelska ordet credibility, eller trovärdighet.

Arbetet i CRED har tveklöst gått från vackra ord till handgripligt genomförande. Den ena insatsen efter den andra har vuxit fram i ett kreativt växelspel mellan etablerad kunskap, nya applikationer samt omvärldens och deltagarnas aktiva bidrag.

Och sättet man har gjort det på får nog betecknas som unikt. Själva begreppet möte har utvecklats till många konkreta dimensioner, där nätverksmodellen är det centrala sammanhållande skelettet.

Under de år som CRED katalyserat fram olika resultat har åtminstone 400 företag deltagit aktivt i olika möten och aktiviteter. Mer än 20 000 personer har attraherats och blivit delaktiga i de nya konstellationer som skapats genom CRED.

Ett annat, kanske viktigare resultat, är den systematiska kunskaps- och kompetensutveckling som skett i CRED:s regi. Denna är både testad, dokumenterad och till stora delar distribuerad och framgångsrikt utnyttjad av andra aktörer.

Följ med på CRED:s intressanta resa. 


www.cred.nu