commit-620x320 COMMIT - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling

Det nya digitala medielandskapet växer och förändras så snabbt att få enskilda aktörer har förmåga och kraft att hänga med, både när det gäller utvecklingsvägar och kunskaper.

En parallell trend som väger upp denna utveckling är att värderingarna kring spridning och transparens förändras lika snabbt. Det öppna landskapet med ökad kunskapsdelning och medskapande växer fram.

Och med dagens digitala teknik skapas därför nya så kallade collaborativa miljöer och mötesplatser för nätverksarbete, kommunikation och kunskapsutbyte.

Här landar även frågeställningar kring nya juridiska situationer, bland annat om upphovsrätt och delning, integritet, säkerhet.

Och även formerna för arbetsmarknaden påverkas, inte minst när det gäller tillgång till och rekrytering av kompetens. Att attrahera rätt kompetens blir alltmer kritiskt för arbetsgivarna och strategier för Employer Branding börjar nu bli ett självklart verktyg i företagens HR-arbete. Det gäller att nå, attrahera och knyta de människor som finns ”därute”, men som kanske inte nödvändigtvis måste befinna sig fysiskt på samma plats. 

Fokus på ”branschkrockar”

Det nya digitala landskapet skapar även öppningar för nya innovativa miljöer, där företag och organisationer inom traditionella branscher medvetet kan ”smittas” med digitala injektioner. Syftet är att skapa nya affärsmöjligheter i en ny mental och fysisk omvärld.

Handeln är ett exempel där COMMIT nu kraftsamlar. Handeln kastas mellan olika ytterligheter, allt från den långvariga strukturella kampen mellan centrumhandel och växande handelsplatser, superlogistik med övertrimmade lagernivåer och minimala leveransbuffertar till extremt kostnadseffektiv e-handel.

Till detta sällar sig nu nya gränsbrytande produktionssystem med t ex Digital Shopping, scanning och måttspecifikation som matchas mot befintliga färdigvaror i lager, eller ännu mer spektakulärt, produceras direkt, helt individualiserat i globala fabriker eller 3D-kluster ...

Handeln står inför enorma utmaningar, men också fantastiska möjligheter. Frågan är bara hur man som handlare ska hantera denna utveckling på kort respektive lång sikt.

seminarier och workshops

COMMIT genomför kontinuerligt seminarier och workshops där olika aspekter av dessa frågor belyses och bearbetas. Det görs i samarbete med andra delande nätverk i Sverige och internationellt samt genom uppdrag till spetskonsulter inom olika områden.

Aktiviteterna är öppna för alla intresserade.


www.comm-it.se