Arbetsmodellen för Alexandersoninstitutet är att utifrån regionala behov skapa nätverk där företag kan träffa varandra för kunskapsutbyte och för att finna lösningar på gemensamma problem, samt att genomföra olika samarbeten med en ökande ambitionsnivå för att understödja nätverkens utveckling.

Nätverken utför de företagsnära aktiviteterna och arbetar direkt med utvecklingsarbete i, och för, företagen i syfte att skapa tillväxt. 

Alexandersoninstitutet skapar förutsättningarna för dessa direkta insatser genom att bistå med samordningskompetens och med kontaktnät inom såväl akademien som inom offentlig och privat sektor. Sedan 2009 har flera hundra företag deltagit i våra aktiviteter.