Böcker och publikationer

Alexandersoninstitutet
2010 – Efterfrågad utveckling

De är många. Personerna som på olika sätt har bidragit till, och fortfarande bidrar till att Alexandersoninstitutet finns till och växer. De är alla stora företrädare för nätverkstanken och de har framgångsrikt byggt egna nätverk av olika slag. De är med och skapar Alexandersoninstitutet, ett kraftcentrum med tentakler över hela världen. De är forskare, entreprenörer, tjänstemän, politiker och näringslivspersoner. De har alla varit med och planterat ett frö i det som skulle bli den naturliga källan till utveckling och tillväxt i regionen. Och nu är vi redan där. Endast två år efter invigningen snurrar hjulen runt Alexandersoninstitutet allt snabbare. Och detta är ändå bara början. Kraften sitter i människorna.

Alexandersoninstitutet
2013 – Competitive Knowledge

In the middle of a business landscape stands the Alexanderson Institute. It is here, in this commercial ecology, that the vital seeds of “Competitive Knowledge” are sown. You just need to plant them correctly and watch them grow – you make it possible.

Alexandersoninstitutet
2013 – Efterfrågad utveckling

Mitt i landskapet av stora och små aktörer står Alexandersoninstitutet. Det är här, i denna näringslivsekologi som de viktiga fröna till ”Efterfrågad utveckling” skapas. Det gäller bara att plantera dem rätt och få dem att växa – du gör det möjligt.

CRED
Business Lab Guidebook

Ingen har väl undgått att det är på fikarasterna eller de timslånga cafébesöken med vännerna – det vill säga runt kaffekoppen – som de bästa idéerna skapas. Därför har vi utvecklat en metod för detta: Business Lab – en bestående kaffebar tillika mötesplats som är affärsidévänlig och utrustad med olika material för den kreativa processens olika delar.

Alexandersoninstitutet
CO2 Calculation – A toolkit for increasing the impact of co2 calculation – Promoting a low-carbon Europe

This toolkit is a product of an international cooperation project named North Sea Sustainable Energy Planning PLUS. With the aim of promoting a low-carbon Europe and increasing the impact of CO2 calculation, partners from six countries has worked together to create this source of inspiration. The project was part funded by the European Union programme Interreg IV North Sea Region.

CRED
Creative Sweden 2020

På Generatorkonferensen 2013 tog vi det första steget mot framtiden och skapade detta e-manifest: CREATIVE SWEDEN 2020. Under processledning av Alexandersoninstitutet och Generator Sverige arbetade Sveriges samlade kompetens inom de kreativa och kulturella näringarna. Där konkretiserades de steg Sverige kan ta för att förstärka vår position som ett av världens främsta länder inom innovation och kreativitet.

EMC
Green Shift – a handbook for environmentally friendly regions in Europe

This book is about the challenges and opportunities related to the green shift; that is to say, the necessary transition to the low-emission society the world needs in order to limit global warming to two degrees. The book provides a short overview, based on the most recent reports issued by the UN Panel on Climate Change, of the global problem posed by climate change.

EMC
Grön omställning – en metodhandbok för miljövänligare regioner i Europa

Den här skriften har tagits fram i förprojektet CO2RE – Collaborate to reduce and renew. Projektet genomfördes av Alexandersoninstitutet i Halland i samarbete med företagsnätverket Energi- och MiljöCentrum samt av Aust-Agder fylkeskommun i samarbete med nätverket Klimapartnere.

Vi beslutade oss tidigt i kartläggningen för att inte låta alla de goda idéer och tillvägagångssätt vi stött på bli en produkt och en kunskap som stannade inom projektet. Istället vill vi dela med oss av både egna och andras erfarenheter med att arbeta med utvecklingsmetoder för miljö- och energifrågor i en regional kontext. Förhoppningen är att genom en metodhandbok göra processerna synliga och få dem att kännas genomförbara även i andra regioner och vi hoppas kunna inspirera och bidra till att ytterligare initiativ tas i dessa viktiga frågor.

CRED
How to: att utveckla en stad genom event

Hur skapas attraktionskraft? Hur kan vi använda designprocessen i ett platsutvecklingsarbete och skapa mer innovation i det offentliga rummet? Kan man utveckla en stad genom event? Hur gör man då? 

Alexandersoninstitutet
Skandinavisk innovationskultur

Grundidén med Skaninnos partnerskap är att tillsammans vidareutveckla metoder för att stärka förmågan att matcha samman studerande med arbetsliv. Inställningen är att främja möten mellan människor - att det uppstår positiva effekter då kompetenser och erfarenheter vävs samman.

Satsningarna sker både lokalt i Sverige och Danmark, över gränserna, men också mellan olika marknader, studenter, arbetsliv och offentlig sektor. Inom ramen för projektet har det genomförts tre olika satsningar: Mentorprogram, innovationssamarbeten och utveckling av studentväxthus.

CRED
TODO – Development of cultural and creative industries in practice

Welcome to a handbook that addresses you who work with regional development of cultural and creative industries! For example you, Eva Leemet at Creative Estonia or you, Michal Hladky at Kosice 2013, or you, Jone Zubiaga at Creativity Zentrum in Bilbao who showed great commitment for and interest in this method handbook. We are writing for people like you who create fertile ground for jobs and growth for creatives around the world.

CRED
TODO – Utvecklingsarbete av kreativa näringar i praktiken

TODO är en metodhandbok som vänder sig till personer som vill veta hur de praktiskt kan arbeta med utveckling av den kreativa sektorn. Den är skriven med främjare, eldsjälar och gränsgångare som på olika sätt arbetar för att skapa tillväxt och utveckling som målgrupp och är full av beprövade metoder, exempel, erfarenhet och svett.