Metoder och verktyg

Alexandersoninstitutet
Affärsutvecklingsprogram – Hylte

Alexandersoninstitutet har på uppdrag av Hylte kommun tagit fram ett program där företag inom besöksnäringen skall få inspiration, nya verktyg och idéer för att nå nya höjder. Nedanstående program är skräddarsytt för småföretag inom besöksnäringen som har visioner att bli ännu bättre. Detta genom att bjuda på sig själva i en grupp av företagare, att samarbeta och ge feedback till andra som också vill utvecklas och sist men inte minst – att jobba aktivt med den egna verksamheten för att skapa nya idéer och förbättringar fram till Köreventet hösten 2013.

CRED
Afternoon Tea

Möteskonceptet Afternoon Tea bygger på att vi på ett strukturerat sätt ger entreprenören kunskap, inspiration, utmaningar och nya kontakter. Genom detta skapar vi möjligheter till ny business och utveckling av befintlig business. Konceptet har prövats i olika strukturer och strukturen som du nu kommer få ta del av är den mest uppskattade av entreprenörerna. 

CRED
Branschanalys

För att skapa utveckling och tillväxt i en bransch så krävs ofta att man gräver djupt för att förstå branschens situation i detalj och skapar en gemensam bild kring utmaningar och möjligheter. Detta för att gemensamt kunna möta framtiden istället för att konkurrera i det lilla och på det lokala planet. Det handlar om att göra kakan större så att alla kan få en större bit av den större kakan. Att då tillsammans inom den regionala branschen skapa en karta över näringen kan skapa både viss upplysning och solidaritet genom att vidga perspektivet.

CRED
Business Lab – Crowd coaching

Business Lab består av fem dukar som tar entreprenören genom processen att utveckla sitt affärssinne och ge en påminnelse om vad som är viktigt för att skapa business genom att fokusera ihop med andra.Dukarna kallar vi för Intro, Inspiration, Verkstad, Pitch och Actionplan. Dessa kan användas på det sätt som kommer beskrivas nedan där tre entreprenörer träffas vid tre tillfällen. Dukarna kan också användas i en coachningssituation med bara en entreprenör och en coach.

CRED
Business Lab – Mindmaps

Business Lab är en metod anpassad för entreprenörer inom kreativa näringar innehållande olika verktyg som underlättar kreatörens resa mot mer och fler affärer, ett hållbart och lönsamt företagande. Allt från att reda ut dagens mest akuta fråga, till hur du testar din nya affärsidé, säljer in ditt nya affärskoncept till visionära planer som utvecklar dig och din affärsidén framåt – givetvis över en god kopp. Inom konceptet finns fem mindmaps som tar kreatören igenom processen:

CRED
Business Lab – Mindmaps [english]

Business Lab is a method suited to entrepreneurs with cultural and creative industries containing various tools that facilitate the creative's trip towards more and additional business, a sustainable and profitable enterprise. Everything from solving the day's most pressing issue, to how you test your new business idea, sell your new business concept to visionary plans that help you and your business idea move forward – all this over a cup of coffee. The concept includes five mind maps that take the creative through the process.

Alexandersoninstitutet
C-E.N.T.E.R Toolkit

Dissemination and exploitation are of vital importance in EU projects and have to be taken into account by all project managers and their consortia. Different tools and instruments are available for this purpose, but in the Lifelong Learning Programme field, most people have no specific skills in marketing or product placement to help them plan, implement and monitor these activities. The aim of the C.E.N.T.E.R. project is to present and publish a Toolkit which will help people develop these skills so they can support EU project teams in the implementation of dissemination and exploitation activities; such as the presented publication – the C-E.N.T.E.R. Toolkit.

CRED
Crowd business modelling

Innovation är ett resultat av relationer och det är när folk möts som nya idéer uppstår. Innovation när det gäller affärsmodeller handlar om att skapa värde för företag, kunder och samhället!

För att ta en ide till ny affär behöver vi såväl kreativitet som struktur. Detta har vi tagit fasta på och med utgångspunkt i Alexander Osterwalders Business Model Generation utvecklat en process som är anpassad för dig som driver ett bolag inom kreativa näringar. 

CRED
Handen

Ett enkelt sätt att utvärdera ett event eller aktivitet är att alla deltagare får ett A4-papper var, alternativt samlas vid ett blädderblockspapper och gör en tillsammans.

CRED
Kreativa och kulturella näringar

De första frågorna du bör ställa dig, som representant för en region som ska starta en satsning på kreativa näringar är: Vilka är vi? Vilka trender påverkar oss i vår omvärld och hur påverkar det hur vi vill forma vår framtid? Vilka kreativa näringar har vi inom räckhåll som kan passa in i den framtidsvisionen och dess möjligheter? Detta är stora frågor som måste sammanfattas och diskuteras för att utmynna i en gemensam bild av vilken satsning man ska genomföra.

CRED
Marknadspilen

Marknadspilen har som syfte att hjälpa dig att strukturera en effektiv marknadsplan med budskap, kanaler och aktiviteter för din organisation, bransch och region.

Alexandersoninstitutet
Mentorprogram canvas – Dansk

Efter at have lavet forskellige varianter af mentorprogrammer i otte år besluttede Campus Varberg at hæve niveauet yderligere ved at kvalitetssikre arbejdsmodellen og konkretisere de elementer som viste sig at være vigtige i processen. I samråd med en referencegruppe med erfarne mentorer og sammen med mentoreksperten Kirsten Poulsen fra KMP og andre programleverandører fra Danmark og Sverige kunne der skabes et guidemateriale samt brugbare canvas. Materialet er lavet for at støtte/ styrke samspillet mellem mentor og mentee, og kvalitetssikre de tre faser som mentorskabet gennemgår: Forberedelsesfasen, gennemførelsesfasen og afslutningsfasen.

Alexandersoninstitutet
Mentorprogram Guidebook – Dansk

Efter at have lavet forskellige varianter af mentorprogrammer i otte år besluttede Campus Varberg at hæve niveauet yderligere ved at kvalitetssikre arbejdsmodellen og konkretisere de elementer som viste sig at være vigtige i processen. I samråd med en referencegruppe med erfarne mentorer og sammen med mentoreksperten Kirsten Poulsen fra KMP og andre programleverandører fra Danmark og Sverige kunne der skabes et guidemateriale samt brugbare canvas. Materialet er lavet for at støtte/ styrke samspillet mellem mentor og mentee, og kvalitetssikre de tre faser som mentorskabet gennemgår: Forberedelsesfasen, gennemførelsesfasen og afslutningsfasen.

Alexandersoninstitutet
Mentorprogrammet canvas

Efter att ha skapat olika varianter av mentorprogram i åtta år beslutade Campus Varberg att lyfta nivån ytterligare genom att kvalitetssäkra arbetsmodellen och konkretisera de inslag som visat sig vara viktiga i processen. I samråd med en referensgrupp med erfarna mentorer och tillsammans med mentorprogramsexperten Kirsten Poulsen på KMP+ samt andra programleverantörer i Danmark och Sverige, kunde ett guidematerial och användbara canvasdukar tas fram. Materialet är till för att underlätta samspelet mellan mentor och adept och för att kvalitetssäkra de tre faser mentorskapet går igenom, förberedelsefasen, genomförandefasen och avslutningsfasen.

Alexandersoninstitutet
Mentorprogrammet Guidebook

Efter att ha skapat olika varianter av mentorprogram i åtta år beslutade Campus Varberg att lyfta nivån ytterligare genom att kvalitetssäkra arbetsmodellen och konkretisera de inslag som visat sig vara viktiga i processen. I samråd med en referensgrupp med erfarna mentorer och tillsammans med mentorprogramsexperten Kirsten Poulsen på KMP+ samt andra programleverantörer i Danmark och Sverige, kunde ett guidematerial och användbara canvasdukar tas fram. Materialet är till för att underlätta samspelet mellan mentor och adept och för att kvalitetssäkra de tre faser mentorskapet går igenom, förberedelsefasen, genomförandefasen och avslutningsfasen.

CRED
My success – Do it yourself

En metod att få studenter att definiera och ta ansvar för sin kommande studietid med effekten: engagerade studenter med stor egen initiativkraft. Möjlighet att fånga upp studenter med idéer som matchas mot andra processer i verksamheten.

CRED
My success – Workshop

Du har säkert tänkt på hur omgivningen påverkar varje människa. Men har du tänkt på hur din omgivning påverkar dig? Har du valt den påverkar du får? Den som har många som klagar i sin omgivning kommer säkert själv snart bli klagande. Den som bara omger sig med människor som förverkligar idéer kommer med stor sannolikhet själv att snart börja förverkliga idéer. Hur ser din omgivning ut idag? Vilka intryck får du från de människor som du omger dig med.

CRED
PechaKucha Night

PechaKucha Night är en japansk mötesform som revolutionerat världen. Med 20 bilder som vardera visas i 20 sekunder presenteras lokala och besökande kreatörer från olika områden, ett nervkittlande kaleidoskop av inspiration, idéer och arbete som i dagsläget körs i över 400 städer världen över. Reglerna är enkla; eventen får inte anordnas i vinstdrivande syfte, aktiviteten ska hållas minst fyra gånger per år, börja klockan 20.20, besökarna ska visa hänsyn och ha trevligt.

CRED
Projektplanering

Att skapa en projektplan kan låta både tråkigt och ibland bli en ensam och administrativ uppgift. Om man istället kan göra den till en gemensam uppgift så uppstår både en bättre handlingsplan och en bättre gemensam förståelse kring arbetets faser och olika parters mål och incitament i processen.

Alexandersoninstitutet
Projektutvecklingsduk

Ett verktyg för att visualisera huvudelementen som vanligen finns i en EU-projektansökan. Verktyget hjälper dig att skapa en tydlig projektlogik och inkluderar också möjlighet att analysera de hot och styrkor som kan komma att påverka projektets utfall.

INNOMATCH
Taste of wow – Guidebook

Metoden riktar sig främst till studenter som tillsammans med organisationer inom näringslivet eller andra sektorer vill leda ett innovationssamarbete och utforska en frågeställning genom att skapa ett evenemang där kunden säger wow! Metoden kommer inte att ta upp förståelse för hur ett evenemang skapas och vi förutsätter därför att ni har den kompetensen eller skaffar den på annat sätt.

INNOMATCH
Taste of wow – Metodbok

Metoden riktar sig främst till studenter som tillsammans med organisationer inom näringslivet eller andra sektorer vill leda ett innovationssamarbete och utforska en frågeställning genom att skapa ett evenemang där kunden säger wow! Metoden kommer inte att ta upp förståelse för hur ett evenemang skapas och vi förutsätter därför att ni har den kompetensen eller skaffar den på annat sätt.