I Halland arrangeras årligen mängder av viktiga och intressanta event, föreläsningar, hackaton, konferenser och pitchar kopplat till digitalisering och ny teknik. Eventen hålls av enskilda organisationer, företag och aktörer som var och en lägger mycket engagemang på att marknadsföra dessa event, ofta utan att känna till varandras event vilket gör att man konkurrerar om samma deltagare. Målgruppen för aktiviteterna brukar vara företagare, entreprenörer, politiker eller personer från akademin. Målgruppen förstår behovet av kompetensutveckling och omvärldsbevakning men har svårt att prioritera bland eventen och saknar tiden att närvara.

Med detta som utgångspunkt vill vi samla olika typer av event kopplat till ny teknik och digitalisering under ett kompetensutvecklings-och markandsföringsparaply som går under namnet ”Halland Tech Week”, förkortat ”HTW”. Med inspiration från Göteborg- och Stockholm Tech Week och Skåne Innovation Week vill vi samla innovationer, idéer och spetskompetens från ledande innovatörer, entreprenörer, företagare, forskare och specialister inom tech branschen. HTW skall stärka Hallands innovations – och entreprenörskapsförmåga inom tech.

Från 2019 till 2021 driver Alexandersoninstitutet det EU-finansierade projektet Futures By Design. Genom detta projekt och med stöd av medel från Region Halland finns det finansiering att arrangera eventet Halland Tech Week år 2020 och år 2021.

Halland Tech Week kommer att drivas tillsammans med andra företagsstöttande organisationer och nätverk i regionen och till viss del vara självorganiserande då företag, högskola och organisationer själva bidrar med programpunkter genom att bjuda in till föreläsning, demonstrationer samt workshop i den egna verksamhetens lokaler.

Vi söker nu en konsult som kommer att fungera som projektkoordinator genom att stötta projektgruppen och projektledare i att koordinera, marknadsföra, dokumentera och utvärdera arbetet med prototyp-eventet år 2020.

Eventuella frågor gällande denna upphandling skall ske skriftligt via e-post. Frågor under anbudstiden ställs till: Micha Björck, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Anbudstidens utgång
Anbud ska vara beställaren tillhanda senast 28 februari 2020.

Anbudets giltighetstid
Anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud till och med 5 mars 2020.

Anbudets omfattning
Anbudet omfattar maximalt belopp om 340 000.

Underlag
Konsult för koordinering av eventet Halland Tech Week

Bilaga 1 - Avtal – Halland Tech Week

Bilaga 2 – Uppförandekod – Halland Tech Week