SGC_header_620x320 Direktupphandling avseende konsult för entreprenörskapsfrämjande aktiviteter - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling

Alexandersoninstitutet söker nu en konsult för entreprenörskapsfrämjande aktiviteter inom projektet Scandinavian Growth Creators.

Alexandersoninstitutet deltar i det EU-finansierade projektet Scandinavian Growth Creators (SGC). Syftet med projektet är att skapa tillväxt och sysselsättning i mikroföretag. Detta görs genom att utbilda och utveckla studenters färdigheter i att arbeta innovativt och entreprenöriellt med målet att fungera som en innovativ resurs i skandinaviska mikroföretag. Inom ramen för projektet ska Alexandersoninstitutet, tillsammans med uppdragets upphandlade aktörer, samskapa och utveckla ett koncept som syftar till att stärka studenternas innovativa och entreprenöriella förmågor. Upphandlade aktörer ska bidra till konceptets utveckling samt genomföra aktiviteter inom ramen för konceptet. Aktiviteter planeras att genomföras vid 4-5 tillfällen under läsåret ht21/vt22, med start i september 2021.

I uppdraget ingår att:

  • delta i en utvecklingsgrupp för att samskapa och utveckla ett koncept som stärker studenters innovativa och entreprenöriella förmågor,
  • genomföra entreprenöriellt orienterade aktiviteter för studenter i högre utbildning,
  • dokumentera och utvärdera aktiviteter samt hitta former för hur entreprenörskapsfrämjande aktörer kan samverka med Campus Varberg.

Sista dag för anbud är den 19 maj 2021. Slutredovisning senast den 1 juni 2022. Uppdraget omfattar max 40 000 exkl. moms. 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. sista dag för frågor 14 maj 2021. 

Bilaga 1: Direktupphandling avseende konsult för entreprenörskapsfrämjande aktiviteter

Bilaga 2: Uppförandekod

Bilaga 3: Handbok för konsulter

Inkomna frågor

Fråga: CV, kan ni titta på min LinkedIn-profil eller måste jag skicka med detta? 
Svar: CV:t vill vi gärna ha bifogat i mailet med anbudet då den ligger till grund för er ansökan.

Fråga: Antal timmar som vi kan arbeta, det har jag ingen aning om så vad ska jag sätta här? Jag har satt timarvode men vi arbetar i projekt där arvodet kan variera något.
Svar: Gör en uppskattning på hur många timmar de förväntar sig lägga ner och timarvode, samt eventuella övrig kostnader.

Fråga: Är det endast wordfilen som heter ”Direktupphandling- SGC aktiviteter” som ska fyllas i och skicka till Anders Hulten? Eller är det något mer som ska fyllas i?
Svar: Det är endast wordfilen ”Direktupphandling- SGC aktiviteter” som ska fyllas i, i de rutorna. Alla fetmarkerade skakrav ska fyllas i. Du kan välja att svara i rutan eller hänvisa till ett bifogat dokument som du även skickar med till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Fråga: Är det mer som krävs av oss som upphandlar utöver de 4-5 tillfällena? Är det tanken att någon projektgrupp ska ses? Hur ofta?
Svar: Det kommer att vara planeringsträffar inför de 4-5 tillfällen då genomförande av aktiviteter kommer ske. Det är inte bestämt exakt antal träffar, men det är i alla fall 1-2 träffar.

Fråga: Finns det fler aktörer som deltar?
Svar: Det är fler aktörer som kommer vara delaktiga i denna upphandling.

Fråga: Är det den som upphandlar som ska skapa mötestillfällen mellan olika aktörer?
Svar: Campus Varberg kommer att vara sammankallande till dessa möten mellan alla deltagande aktörer.