SGC_header_620x320 Direktupphandling avseende konsult för lärprocess och IT-stöd - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling

Alexandersoninstitutet söker nu en konsult för lärprocess och IT-stöd inom projektet Scandinavian Growth Creators.

Alexandersoninstitutet deltar i det EU-finansierade projektet Scandinavian Growth Creators (SGC). Syftet med projektet är att skapa tillväxt och sysselsättning i nystartade företag och mikroföretag genom att utbilda och utveckla studenternas färdigheter i att arbeta innovativt och entreprenöriellt. Detta för att studenterna ska kunna inkluderas som en innovativ resurs i mikroföretag.

Projektets mål är att stärka studenternas innovativa och entreprenöriella kompetens genom att skapa och testa processer, metoder och modeller för långsiktiga samarbeten mellan studenter, kunskapsinstitutioner och företag. Vi fokuserar på att utbilda "skandinaviska innovatörer" som kan skapa innovation rent praktiskt, snarare än att bara identifiera områden där innovation kan skapas. Projektets fokus ligger således på implementeringsfasen i innovationsprocessen.

I uppdraget ingår att:

  • Tillsammans med Alexandersoninstitutet samskapa en lärprocess för att utbilda studenter i att arbeta innovativt och entreprenöriellt.
  • Medverka i utförandet av lärprocessen under hösten 2021.
  • Tillhandahålla ett IT-stöd som kan användas för att handleda och följa upp hur studenternas innovativa och entreprenöriella förmågor utvecklas. IT-stödet ska kunna tillhandahållas för upp till 50 studenter.

Sista dag för anbud är den 17 maj 2021. Slutredovisning senast den 28 februari 2022. Uppdraget omfattar max 70 000 exkl. moms. 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. sista dag för frågor 7 maj 2021. 

Bilaga 1: Direktupphandling avseende konsult för Lärprocess och IT-stöd

Bilaga 2: Uppförandekod

Bilaga 3: Handbok för konsulter

Inkomna frågor

Fråga: Vilka studenter kommer ta del av it-stödet?
Svar: Studenter vid Campus Varberg