S2C_header_620x320x Direktupphandling avseende konsult för Pedagogisk modell för överlämning av nybyggda skolor och förskolor till pedagoger/brukare - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling

Alexandersoninstitutet söker nu en konsult för pedagogisk modell för överlämning av nybyggda skolor och förskolor till pedagoger/brukare.

Alexandersoninstitutet deltar i det EU-finansierade projektet Scandinavian Sustainable Circular Construction (S2C). Målet med projektet är att fler hållbara och energieffektiva offentliga byggnader ska byggas. Projektet S2C vill höja kunskapsnivån och förändra attityden kring hållbart byggande. Med utgångspunkt i tre case ska projektet utveckla verktyg, modeller och "best practises" för en ökad förståelse kring hur kommuner och offentliga byggherrar ska få mest hållbarhet, energieffektivitet och cirkulär ekonomi för pengarna.

I uppdraget ingår att:

  • Samla information från projektets tre case i Sverige, Danmark respektive Norge.
  • Ta fram en prototyp på modell utifrån det svenska caset ”Hoppet".
  • Ta fram en uppdaterad version efter input från projektets partners

Sista dag för anbud är den 03 maj 2021. Slutredovisning senast den 29 april 2022. Uppdraget omfattar max 200 000 exkl. moms. 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., sista dag för frågor 29 mars 2021. 

Bilaga 1: Direktupphandling - S2C_Konsult för Pedagogisk modell hållbart byggda lärmiljöer

Bilaga 2: Uppförandekod

Bilaga 3: Handbok för konsulter

Inkomna frågor

Fråga: Hur långt har de olika casen kommit? Är de redan ritade och håller på att byggas? Eller håller projekten på att starta upp? 
Svar: De tre casen har kommit olika långt. Förskolan Hoppet i Göteborg, vilken är tänkt att bli Sveriges första fossilfria förskola ska stå klar till november i år. Det norska caset, Grimstad, är en så kallad fagskole, där det är vuxna studenter. Denna ska stå klar hösten 2022. Det danska caset är ifrån Ålborg och den nya stadsdelen Stigsborg. Där ska det byggas en börne- och ungeunivers, men det är klart först 2024.

Introduktion till de tre casen; https://www.s2c-eu.com/cases/
Hoppet kan du läsa mer om på https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/hoppet-fossilfri-byggnation?uri=gbglnk%3A2018219132018166
Fagskolen Grimstad: https://fagskoleniagder.no/
Stigsborg: https://stigsborg.dk/stigsborg/skolen/