151109_620x320 Vi söker konsult för kunskapsöversikt om lärcentra nu och i framtiden samt om begreppet livslångt lärande - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling

Alexandersoninstitutet söker nu en konsult för kunskapsöversikt om lärcentra nu och i framtiden samt begreppet livslångt lärande.

Alexandersoninstitutet driver det EU-finansierade projektet Efterfrågad kompetensutveckling – Framtida former för det livslånga lärandet 2020-2022 och finansieras av Tillväxtverket, Region Halland och Varbergs kommun. Projektet syftar till att lyfta näringslivet i Halland, företagens kapacitet och hur offentlig sektor kan stötta det livslånga lärandet. Genom att testa och utvärdera vidareutbildning- och utveckling för små och medelstora företag i Halland vill vi bidra till, och utveckla, framtidens utbildning och framtidens mötesplats, hur vi kan hitta nya sätt mäkla och facilitera kunskap, utbildning, erfarenhet och kompetens och hur vi kan bidra till företags strategiska kompetensutveckling.

I uppdraget ingår att:

  • Genomföra en kunskapsöversikt baserad på forskningen om Lokala Lärcentra LLC i en svensk kontext (se Lögdlund).
  • Genomföra en kunskapsöversikt baserad på forskning kring ”Livslångt lärande” internationellt och i en svensk kontext
  • Genomföra en kunskapsöversikt baserad på rapporter från myndigheter och statliga offentliga utredningar (SOU) som bedöms vara relevanta för projektets mål och målgrupper.
  • Skriva en rapport som sammanfattar ovan kunskapsöversyn och därifrån formulerar slutsatser om vilken befintlig kunskap som finns med relevans för projektets övergripande mål.

Sista dag för anbud är den 10 december 2020. Slutredovisning senast den 15 april 2021. Uppdraget omfattar max 100 000 exkl. moms. 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bilaga 1: Direktupphandling avseende konsult för kunskapsöversikt om Lärcentra nu och i framtiden samt om begreppet Livslångt lärande

Bilaga 2: Uppförandekod

Bilaga 3: Handbok för konsulter