170929_620x320_solreg Vi söker konsult för framtagning av beställningsunderlag till offentliga och privata beställare av solel i Halland - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling

Alexandersoninstitutet söker nu en konsult för framtagning av beställningsunderlag till offentliga och privata beställare av solel i Halland.

2017-2020 driver Alexandersoninstitutet tillsammans med företagsnätverket Energi- och Miljöcentrum det EU-finansierade projektet SolReg Halland. Projektets syfte är att främja en ökad produktion och användning av solenergi i Halland genom att bättre tillvarata och exploatera den teknik och kunskap som finns inom solenergibranschen.

Målet för upphandlingen är att kontraktera en konsult för att producera en mall med riktlinjer med syfte att:

  1. Förtydliga och producera upphandlingsunderlag i form av riktlinjer åt offentlig och privat sektor- exempelvis underlag till alternativa ekonomiska kalkylmetoder så som Life Cycle Cost (LCC) samt Levelized Cost of Electricty (LCOE). Potentiella beställare skulle behöva ”standardiserade” beräkningskalkyler och metoder för lönsamhetsberäkning. För att skapa förståelse och trovärdighet vore en tillgång av opartiska kalkylmetoder att föredra. Detta görs i samverkan mellan beställare och leverantörer för att skapa ett resultat som gynnar båda sidor och då också bidrar till utvecklingen av solenergimarknaden.
  2. Potentiella beställare av solenergi i Halland har genom mallen med riktlinjer tillgång till och kunskap om upphandlingsstöd och metoder för att beakta solenergi i framtida beställningar.

I uppdraget ingår att:

  1. Förtydliga vilka krav på information beställare av solel inom offentlig och privat sektor i Halland bör ha med i beaktning inför offert samt förtydliga informationens innebörd
  2. Ta fram upphandlingsunderlag i form av riktlinjer och upphandlingsråd inför köpprocessen i Halland
  3. Utföra en workshop eller webbinar i form av halvdagsseminarium för beställarnätverket med mallen som grund, detta skall ske hösten 2019 som kan användas som spridning av resultat i projektet

Sista dag för anbud är den 8 maj och uppdraget uppskattas till 80-100 timmar. Slutredovisning senast den 9 september 2019.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Förfrågningsunderlag: Konsult för framtagning av beställningsunderlag till offentliga och privata beställare av solel i Halland

Bilaga 1: Avtalsmall – SolReg Halland

Bilaga 2: Handbok för konsulter

Bilaga 3Uppförandekod