Alexandersoninstitutet söker nu en konsult för ledning och genomförande av fyra workshops med fokus bättre beställare av hållbar byggnation.

Denna upphandling rör beställarkompetensen och hur denna kan förbättras i respondenternas organisationer. Hur blir vi bättre på att ställa krav, hur ställer vi rätt krav, och vilka krav bör vi fokusera extra på. Resultatet av denna upphandlingen ska vara fyra workshops för att målgruppen ska bli bättre beställare och kunna ställa högre hållbarhetskrav.

Från 2016 till 2019 driver Alexandersoninstitutet det EU-finansierade projektet Green Building A-Z som syftar till att öka kompetensen för hållbart byggande i byggprocessens hela värdekedja. Projektets partnerskap består av företag, universitet och offentliga institutioner i Sverige, Danmark och Norge.

Målet med projektet är att:

Mål 1: Skapa ökad beställarkapacitet för hållbart byggande.

Mål 2: Skapa ökad kunskap och medvetenhet om Life Cycle Analysis (LCA) och Life Cycle Cost (LCC) i byggprocessen.

Mål 3: Utbyte av skandinavisk best practice för hållbart byggande.

Sista dag för anbud är den 15 oktober och uppdraget uppskattas till 25-50 timmar. 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Förfrågningsunderlag: Konsult för workshops med fokus på hur vi blir bättre beställare av hållbar byggnation

Bilaga 1: avtalsmall Green building A-Z

Bilaga 2: Handbok för konsulter

Bilaga 3Uppförandekod

Inkomna frågor och svar

Vilken är målgruppen för workshoparna? Ni skriver offentliga aktörer, kan ni precisera det ytterligare?
Tjänstemän inom kommun och region i första hand, exempelvis inom samhällsbyggnad, tekniskt förvaltning och liknande. Det kommer att vara öppna inbjudningar.

Tänker ni er att alla workshoparna ska hållas i Varberg, eller har ni någon annan tanke på geografisk spridning?
Det går bra att hålla dessa på andra ställen än Varberg, men inom Västra Götaland respektive Halland är det som gäller.

Ungefärligt antal timmar/workshop?
Ungefär 2 timmar per workshop

När i tiden, före/efter jul?
Det går bra att ha både före och efter jul. Det är anpassningsbart, dock före fredagen den 29 mars 2019.

Tänker ni er en workshop som genomförs vid 3-4 tillfällen för olika personer, eller en workshopserie med samma deltagare där man går vidare med nya inriktningar för varje workshop?
Vi ser helt en workshopserie med nya inriktningar för varje workshop.

Ska workshoparna fokusera på kunskapslyft och erfarenhetsutbyte hos deltagarna, eller insamling av information och synpunkter från deltagarna som ni kan ta med er i ert fortsatta arbete? Eller en kombination av dessa?
Företrädesvis kunskapslyft och erfarenhetsutbyte hos deltagarna.

Ni skriver att ni avser att teckna ett avtal för hela åtagandet. Menar ni att ni vill att de tre olika typerna av workshop ska genomföras av en och samma konsult? Ska bara ett anbud lämnas, eller separata anbud för de tre olika förfrågningarna?
Vi avser teckna ett avtal per tema. Det är sedan den konsulten som ansvarar för att tre workshops (respektive fyra för bättre beställare) genomförs. Det kan vara samma aktör som lämnar bäst anbud på alla tre förfrågningarna, men det behövs tre separata anbud.

Är det möjligt att samordna workshoparna och genomföra dem samtidigt/i anslutning till varandra?
Absolut!

Sköter ni administrationen kring workshoparna, med bokning av lokal, inbjudan, anmälan etc?
Ja

Står ni för kostnader för lokaler, fika etc. kopplat till genomförandet av workshopen?
Ja