Alexandersoninstitutet söker nu en konsult för att undersöka hur tre kommuner idag arbetar vid upphandling av byggnation av nya skolor/förskolor och vad som skulle kunna förändras för att öka beställarkompetensen.

Vid byggnation ställs krav på byggnadens driftoptimering, miljöklassificering osv. Dessa krav behöver kombineras med byggnadens syfte, dvs exempelvis förskola eller skola, där verksamheternas behov inte tycks integreras med tekniska krav.

Vad är det som krävs för att vara en bra beställare som kan beskriva den funktion utifrån en kombination av tekniska krav och behov? Vilka kompetenser krävs, varför och i vilka skeden?

Från 2016 till 2019 driver Alexandersoninstitutet det EU-finansierade projektet Green Building A-Z som syftar till att öka kompetensen för hållbart byggande i byggprocessens hela värdekedja. Projektets partnerskap består av företag, universitet och offentliga institutioner i Sverige, Danmark och Norge.

Målet med projektet är att:

Mål 1: Skapa ökad beställarkapacitet för hållbart byggande.

Mål 2: Skapa ökad kunskap och medvetenhet om Life Cycle Analysis (LCA) och Life Cycle Cost (LCC) i byggprocessen.

Mål 3: Utbyte av skandinavisk best practice för hållbart byggande.

Sista dag för anbud är den 26 oktober och uppdraget uppskattas till 160-220 timmar. 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Förfrågningsunderlag: Konsult för praktisk studie om att öka beställarkompetensen vid byggnation skolor/förskolor

Bilaga 1: avtalsmall Green building A-Z

Bilaga 2: Handbok för konsulter

Bilaga 3Uppförandekod