20160601_620x320 Alexandersoninstitutet söker konsult för kommunikationsstudie om solenergi till kund - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling

Tillsammans med företagsnätverket EMC – Energi- och miljöcentrum driver Alexandersoninstitutet det EU-finansierade projektet SolReg Halland. Projektets syfte är att främja en ökad produktion och användning av solenergi i Halland genom att bättre tillvarata och exploatera den teknik och kunskap som finns inom solenergibranschen.

De övergripande projektmålen är att:

  • Utveckla och testa nya skalbara affärsmodeller för solenergi i en samhällsbyggnadskontext.
  • Stärka beställarkompetensen för solenergi både inom offentlig och privat sektor.
  • Etablera samverkansforum för solenergi i Halland - en gemensam plattform för affärsutveckling och marknadsutveckling inom solenergi.
  • Skapa nya samarbeten mellan aktörer i olika branscher som syftar till att hitta nya tillämpningar av solenergi och stärka solenergins marknadsposition.

Solreg Halland har i inledningen av projektet genomfört en tvådelad studie som bestod av en nulägesanalys samt en del om hur olika tekniker, finansieringsmodeller och målgrupper kan kombineras för att ta fram nya affärsmodeller. Efter detta genomfördes en acceptansstudie för att tydliggöra vilka ekonomiska och icke-ekonomiska faktorer som påverkar acceptans av solceller i samhället.

I projektet skall vi genomföra en kommunikationsstudie om solenergi till kund. För att ha en fungerande marknad behövs både duktiga beställare och duktiga utförare. Hur kan utförarna förbättra sin kompetens och få beställarna att känna delaktighet och ägande i frågan?

Vi söker nu en konsult för ledning och genomförande av studien som kommer att ske i samarbete med medarbetare på Alexandersoninstitutet och Energi- och miljöcentrum.

I uppdraget ingår att:

  1. Förtydliga vilka kommunikationsmetoder som kan användas i ny och framåtsyftande teknisk utveckling, särskilt i fråga om solenergi
  2. Vilka steg som ska tas av utförare inom solekonomin för att uppmuntra privata investeringar av solenergianläggningar.

Uppdraget uppskattas till 60-80 timmar.

Avtal kommer att tecknas med en anbudsgivare.

Anbud ska vara beställaren tillhanda senast måndagen den 11 juni 2018.

Eventuella frågor gällande denna upphandling skall ske skriftligt via e-post. Frågor under anbudstiden ställs tillDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Underlag och bilagor

Anbudsunderlag Konsult för kommunikationsstudie om solenergi till kund

Bilaga 1 Avtalsmall konsult för kommunikationsstudie om solenergi till kund

Bilaga 2 Uppförandekod

Bilaga 3 Handbok för konsulter

Läs mer

Läs mer om projektet SolReg Halland

Läs mer om EMC – Energi- och miljöcentrum