170929_620x320_innovation Vi söker konsult för utveckling av innovationssamarbeten - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling

Alexandersoninstitutet söker en konsult som vill arbeta tillsammans med oss i utvecklingen av arbetssätt för innovationssamarbeten.

Målet är att öka kunskapen inom partnerskapet i Innomatch om hur studenterna kan stärkas i sin roll avseende innovationssamarbete i små och nyetablerade företag. Genom en stärkt roll så förväntas det även att intresset för att arbeta i dessa företag skall öka bland studenterna.

För att uppnå målen kommer projektaktörerna vidareutveckla och tillämpa verktyg för innovationssamarbeten samt sammanföra studenter med små och nyetablerade företag.

I uppdraget ingår:

  • Att i samråd med Alexandersoninstitutet identifiera och göra ett urval av relevanta aktörer, i främst Kattegatt-Skagerrak-området, att intervjua och vidarestudera.
  • Att tillsammans med framtida ”brukare” vidareutveckla en miljö för innovationssamarbete.
  • Att genomföra skandinaviskt gränsöverskridande innovationssamarbeten tillsammans med medarbetare vid Alexandersoninstitutet.
  • Att överskådligt sammanställa ett material för spridning.

Uppdraget uppskattas till 400 timmar och maximalt 300 000 SEK.

Avtal kommer att tecknas med en anbudsgivare. Observera att ett uppdrag per konsult gäller, du kan alltså inte bli upphandlad till fler än ett uppdrag. Välkommen att lämna anbud senast den 16 oktober 2017.

 

Ladda hem underlag – Innovationssamarbeten

Bilaga 1 – Avtalsmall upphandling Innovationssamarbeten

Bilaga 2 – Alexandersoninstitutets handbok för konsulter

Bilaga 3 – Uppförandekod för konsulter