170929_620x320_talang Vi söker konsult för vidareutveckling och genomförande av talangprogram - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling

Alexandersoninstitutet söker nu en konsult som vill arbeta tillsammans med oss i vidareutveckling och genomförande av det i projektet framtagna talangprogrammet.

Mål med talangprogrammet är:

  • Kompetensutveckling av studenter med målet att de kan bidra till att skapa tillväxt och innovation i de små och nyetablerade verksamheterna.
  • Utveckling av de studerandes kännedom om, och nätverk med små och nyetablerade verksamheter, gränsöverskridande över de nordiska länderna
  • Matchning mellan studerande/nyexaminerade och de nordiska företagen i form av praktik eller arbete.

I uppdraget ingår:

  • Att medverka i kompetensutveckling av studenter, genom workshops och utifrån case, med målet att skapa tillväxt och innovation i små och nyetablerade företag.
  • Att överskådligt sammanställa ett spridningsbart material för att fler skall kunna tillämpa och vidareutveckla de erfarenheter som projektarbetet gett.

Uppdraget uppskattas till 400 timmar och maximalt 300 000 SEK.

Avtal kommer att tecknas med en anbudsgivare. Observera att ett uppdrag per konsult gäller, du kan alltså inte bli upphandlad till fler än ett uppdrag. Välkommen att lämna anbud senast den 16 oktober 2017.

 

Ladda hem underlag – Vidareutveckling och genomförande av Talangprogram

Bilaga 1 – Avtalsmall upphandling Talangprogram

Bilaga 2 – Alexandersoninstitutets handbok för konsulter

Bilaga 3 – Uppförandekod för konsulter