161003_620x320 Vi söker konsult för inventering av Design Thinking-vektyg - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling

Alexandersoninstitutet söker konsult för inventering av Design Thinking-vektyg i Kattegatt-Skagerrak-området.

Alexandersoninstitutet söker nu en konsult som vill arbeta tillsammans med oss i en inventering av goda verktyg och visualiseringar för Design-thinking. Uppdraget består av att inventera företag och organisationer i Kattegatt-Skagerrak-området som arbetar prototypande och sammanställa verktyg/visualiseringar för de fyra stegen:

  1. Planering.
  2. Kontextförståelse.
  3. Idégenerering.  
  4. Prototypande.

I uppdraget ingår:

  • att i samråd med projektgruppen identifiera och göra ett urval av relevanta aktörer i Kattegatt-Skagerrak-området att intervjua och vidarestudera.
  • att intervjua aktörerna om praktiska tillämpningar och visualiseringar av prototypmetoder och verktyg i Design Thinking och innovationsprocesser. (Minst 15 stycken).
  • att överskådligt sammanställa inventerade verktyg och visualiseringar samt brukarnas reflektioner om desamma.

Uppdraget uppskattas till 120–140 timmar.

Välkommen att lämna anbud senast den 14 oktober.

Förfrågningsunderlag – Prototypmetoder och verktyg

Ladda hem Alexandersoninstitutets handbok för konsulter