160909_620x320_2 Alexandersoninstitutet söker konsult för utredning av testmiljöer - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling

Ett antal mindre företag i Halland har inkommit till Alexandersoninstitutet och Energi- och MiljöCentrum med en förfrågan under våren 2016. Företagen har behov av att utreda möjligheter att låna och låna ut testutrustning och därtill kopplade experttjänster.

Utrustningen innebär tunga investeringar för företagen men genom en regional uthyrning/delningsmodell skulle de både kunna låna ut och låna in sig på utrustning. På detta sätt får de möjlighet att öka sin innovationstakt genom att testa idéer på utrustning och med kompetens som de annars inte har tillgång till och de företag som har kapacitet över kan genom detta utbyte få en intäkt på sina investeringar.

Alexandersoninstitutet söker en konsult för att utreda intresse, befintligt bestånd och behov av testutrustning hos företag i Halland samt ta fram ett utkast till en affärsmodell för uthyrning/delning.

I uppdraget ingår att:

  1. Intervjua aktuella bolag (5-7 st) om deras:
    1. bestånd
    2. behov.
    3. kännedom om andra företag i Halland med liknande behov.
  2. Sätta samman en prislista för uthyrning av befintligt bestånd tillsammans med beskrivning av utrustningens/tjänstens funktion.
  3. Sätta samman behovslista och med hjälp av nätverk i en referensgrupp ge förslag på var efterfrågad utrustning kan finnas idag.
  4. Skapa utkast till affärsmodell för uthyrning/delning samt en marknadsföringsplan av densamma.

Uppdraget uppskattas till 80–120 timmar.

Välkommen att lämna anbud senast den 30 september.

Underlag

Förfrågningsunderlag – Utredning av testmiljöer

Handbok för konsulter