Alexandersoninstitutet söker nu konsulter som kan leverera en utredning av halländska företags attityder och kunskaper kring implementering och tillämpning av koldioxidkartläggning i respektive verksamhet

Uppdraget görs i samverkan med Energi- och miljöcentrum (EMC) och utförs inom ramarna för det EU-finansierade projektet North Sea Sustainable Energy Planning PLUS.

Uppdraget innefattar en kartläggning av EMCs medlemsföretag och deras attityder och kunskaper kring implementering och tillämpning av koldioxidkartläggning. Utredningen skall presenteras i en rapport med en sammanställning av resultatet för kartläggningen samt med förslag till vidare åtgärder. Rapporten skall utgöra ett underlag för EMCs fortsatta arbete med att stödja medlemsföretagen i implementeringen av koldioxidkartläggningar och klimatbokslut.

Anbud: Anbud ska vara inkommet senast 5 februari 2015

Bilagor (3 filer)

Mer information: Tony Christensen, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.