Social distansering är en av coronakrisens konsekvenser och har lett till ekonomisk påverkan, inte minst beträffande digitaliseringstrenden. Särskilt små- och medelstora företag har drabbats hårt som på ett eller flera vis tvingats till digitalisering snabbare än någon kunde ana.

Denna rapport är skriven av R.Sneep och M.T.L. Bookelmann inom ramen för projektet Futures By Design och konkretiserar fördelarna samt de första stegen som små och medelstora företag kan förhålla sig till för att organisera sig till att bli en datadriven verksamhet.

Ta del av rapporten

Why you should care – what does it mean to be data-driven and how to get there?

Interreg NSR 190619 fbd interreg 620x320 2x