Virtual-Berlin-Bootcamp_620x320 Virtuell Bootcamp - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling

Med anledning av den rådande situationen beträffande Covid19/Corona behövde vi ställa om till att göra den inplanerade bootcampen (som skulle vara i Berlin) helt digital.

Projektet SmartUp Accelerator befinner sig i sin sista projektfas med huvudområdet Smart Consumption. Projektets riktar sig mot innovationssystemet inom ekologisk hållbarhet och samarbetar med länder runt Östersjöområdet som på sikt utvecklar och implementerar sina affärsidéer på marknaden. 

Följande startup-företag deltog i bootcampen: 

Nu har accelerationsfasen börjat för företagen och de kommer inleda gränsöverskridande samarbeten. 

Läs mer om SmartUp Accelerator

SmartUP 300x300