Från 2016-2019 driver Alexandersoninstitutet det EU-finansierade projektet Green Building A-Z som syftar till att öka kompetensen för hållbart byggande i byggprocessens hela värdekedja. Projektets parnetskap består av företag, universitet och offentliga institutioner i Sverige, Danmark och Norge.

En utredning bestående av datainsamling och studiebesök hos beställarorganisationer i tre västsvenska kommuner har genomförts för att se hur dessa kommuner arbetar med upphandling av nybyggnation av skola och förskola. En kartläggning av vilka funktioner som har ingått i upphandlingsprocessen, när de kommer in i processen och vad de har haft för möjlighet att påverka har genomförts.

Resultatet av studien finns att tillgå i denna rapport.

Pilotprojektet är projektets tredje och sista huvudaktivitet. Projektperioden avslutas 31 augusti 2019.

logotag left black   greenbuilding logo