190627_smart-mobility_620x320 Smart transport är temat för SmartUp Accelerators andra fas - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling

Sju startup-företag har valts ut att ingå i projektet SmartUp Accelerators andra fas: Smart Mobility.

Innovativa bidrag inom transport
SmartUp Accelerator är ett treårigt EU-projekt (där Alexandersoninstitutet ingår) som riktar sig mot innovationssystemet inom ekologisk hållbarhet och möjliggör för små- och medelstora företag runt om i Östersjöområdet att etablera sig på marknaden. Samtliga deltagande startup-företag har genomgått en ansökningsprocess där bidragen valts ut av en jury. Sammanlagt har sju bidrag gått vidare i processen och kommer ingå i projektets andra fas som handlar om hållbar transport. Ett bidrag per deltagande land kommer delta, följande företag har valts ut:

  • BROOMEE (PL) – Broomee är ett system baserat på efterfrågan inom kollektivtrafik. Beställaren tillåts beställa en resa genom en applikation i mobiltelefonen där tidtabellerna inte är konstanta. Syftet med systemet är att människor inte ska behöva anpassa sig till kollektivtrafiken – tvärtom.
  • PERILLE (FI) – Perille kombinerar flera transportoperatörer i en samlad digital lösning, som erbjuder användaren en smidig reseupplevelse oavsätt transportläge.
  • CHOPPELECTRIC (EE) –  Idén om funktionella elcyklar började redan 2016, sedan dess har Choppelectric utvecklat sina elcyklar med ambitionen att de ska likna en motorcykel.
  • CLEAN MOTION (SE) – Det svenska bidraget heter Clean Motion och har skapat elfordon avsett för transport- och kollektivtrafik med idén om att underlätta dagens miljö- och transportutmaningar.
  • PARKDROID (LV) – Parkdroid är ett nytt tillskott inom parkeringsindustrin. Intelligenta sensorer som kommunicerar parkeringsdata i realtid resulterar i reducerat koldioxidutsläpp, nöjdare trafikanter och ett steg i rätt riktning för en smartare stadsutveckling.
  • ONO (DE) – Ett multifunktionellt och flexibelt fordon som har flera funktioner, så som fördelarna i en elcykel och lastbilens lastkapacitet.
  • SMART TRANSPORT (RU) – Ryska Smart Transport utvecklar laddningstjänster för elfordon och förespråkar fördelarna med användningen av elbilar.

Bootcamp i september
Till att börja med kommer startup-företagen möta sin lokala värdorganisation och i september kommer SmartUp Accelerators andra fas starta med en gemensam bootcamp. Där kommer samtliga startup-företag att ges möjlighet att pitcha sina idéer inom Smart Mobility.