190619_projekt_620x320 Alexandersoninstitutet beviljas tre nya EU-projekt - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling

I veckan kom glädjande besked för Alexandersoninstitutet – tre projektansökningar skickades in och samtliga beviljades.

Alexandersoninstitutet kommer under en treårig projektperiod att samverka med flertalet Europeiska länder i följande EU-projekt: Scandinavian Growth Creators (SGC), Scandinavian Sustainable Construction (S2C) och Building COMpetences for COMpetitive COMpanies (COM3).

Beviljade EU-projekt för Alexandersoninstitutet innebär nya steg i riktning för efterfrågad utveckling. EU-projekten tillhör programregionerna Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerak (Interreg ÖKS) och Interreg North Sea Region, vilket kommer innebära spännande interregionala samarbeten med bland annat Norge, Danmark, Belgien, Tyskland, Storbritannien och Nederländerna.

SGC hjälper studenter att utveckla entreprenörskap
Projektet SGC tillhör insatsområdet sysselsättning och riktar sig till studenter i deras utveckling av sina entreprenöriella och innovativa färdigheter tillsammans med mikroföretag. SGC är en fortsättning av ett tidigare EU-projekt, Innomatch, där Alexandersoninstitutet ingick. Målet med SGC är över 1000 deltagande studenter och att 42 nya jobb ska skapas.

– Det är väldigt glädjande att vi genom projektet SGC får möjlighet att genom nära samarbeten, lära studenter och små företag hur de kan ha stor nytta av varandras kompetenser. Genom projektet kommer vi tillsammans med studenterna få möjlighet att arbeta närmare Chalmers entreprenörsstudenter och Connect Väst kompetenta nätverk, säger utvecklingsledare Anders Hultén.

Hållbara energieffektiva byggnader
Det andra projektet, S2C, har som mål att fler hållbara och energieffektiva byggnader ska byggas och tillhör insatsområdet grön ekonomi. Projektet vill kunna visa exempel på hur kommuner kan ställa krav på hållbarhet och cirkulär ekonomi i upphandling och det efterföljande samarbetet med entreprenören. S2C är en fortsättning av ett pågående EU-projekt, Green Building A-Z, där Alexandersoninstitutet ingår som har samma fokusområde inom kapacitetsutveckling inom hållbart byggande.

 – Vi har samarbetat med danska och norska partners kring hållbart byggande inom projektet Green Building A-Z de senaste tre åren. Det har gett oss goda resultat och vi har nu fått förnyat förtroende. S2C är ett spännande projekt och vi ingår i en riktigt bra projektgrupp, säger utvecklingsledare Eva Hjälmered.

Gränsöverskridande samarbete kring digitalisering mellan lokala och regionala myndigheter
Till skillnad från de ovannämnda projekten tillhör det tredje projektet COM3 programregionen Interreg North Sea Region. COM3 fokuserar på lokala och regionala myndigheter och utvecklar transnationella stödjande strukturer som testas i 11 regioner från 7 NSR-länder i syfte att införa teknik och ekonomisk interoperabilitet för företag. Med andra ord lyfts den digitala infrastrukturen för hur lokala och regionala myndigheter kan stötta små och medelstora företag när det gäller digitalisering. Alexandersoninstitutets samarbete i projektet kommer bland annat stödja företag i Region Halland till att bli mer konkurrenskraftiga genom att underlätta den digitala infrastrukturen och bidra med mer kompetens. 

PROJEKTEN I KORTHET
Här kan du läsa mer om projekten:

 

interreg oks          Interreg NSR