190406_projektmote-vbg_620x320 Partnermöte i Varberg inom Smartup Accelerator - Alexandersoninstitutet - Efterfrågad utveckling

Alexandersoninstitutet är en av de svenska representanterna inom projektet SmartUp Accelerator. Under förra veckan samlades samtliga projektpartners i Varberg där de tillsammans ingick i olika workshops, delvis kunskaps- och kompetensutvecklande syfte kopplat till projektet.

SmartUp Accelerator är ett treårigt gränsöverskridande samarbetsprojekt i samverkan med sju länder kring östersjöområdet. Projektet kommer avslutas med den tredje fasen Smart Citizen år 2020.

Projektet är ett samarbete runt Östersjön som syftar till att förbättra innovationaktörernas färdigheter för att identifiera nya idéer samt skapa och utveckla nya företag som kan bidra till att minska den miljöbelastning som konsumtion idag står för.

Läs mer om projektet Smartup Accelerator här.