Välkommen på en föreläsning om hur offentlig verksamhet kan bli mer attraktiva som arbetsgivare. Det finns en tydlig koppling mellan hållbarhet i byggprocesser, en hållbar organisationskultur/värdegrund och den långsiktiga förmågan att attrahera rätt kompetens idag och i framtiden. 

 

Föreläsningen riktar sig till beslutsfattare i offentlig sektor och är kostnadsfri. 

TID OCH PLATS
Campus Varberg den 14 maj klockan 15.00-17.00

Anmäl dig till föreläsningen.

Mer information om föreläsningens innehåll.